سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد داستانپور – استاد موسسه آموزش عالی کرمان
رضا درخشانی – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی مهرابی – دانشجوی دکترای چینه شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تشکیلات تبخیری هرمز در جنوب ایران یکی از قدیمی ترین تشکیلات ایران محسوب میشود که در پهنه زمین شناسی ساختاری زاگرس به شکل گنبدهای نمکی نمود پیدا کرده است. سری هرمز در زیر سطح زمین و همچنین رخنمون آن در چین خوردگیها و نیز در راستای برخی شکستگیهای پهنه زمین شناسی ساختاری زاگرس و پلاتفرم عربی همواره مورد توجه و تحقیق بوده است. پراکنش این گنبدهای نمکی به نحوی است که در بین گسلهای زاگرس از شمال، میناب از شرق و کازرون از غرب محدود بوده و این مسأله میتواند تداعی کننده کنترل تکتونیکی حوضه رسوبی هرمز در زمان تشکیل آن باشد.