سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه پور فلاحی – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه عل
محمدرضا کاوسی –

چکیده:

پدیده گردوغبار به عنوان یکی از مشکلات جدی در برخی نقاط جهان و در سالهای اخیر از جمله مهمترین مخاطرات کشور بوده است. کشور ایران به دلیل واقع شدن در منطقه خشک جهان )خاورمیانه( و همجواری با پهنههای بیابانهای همسایه به طور مکرر در معرض گردوغبارهای شدید است که بیشتر در فصول گرم رخ میدهد. ریزگردها اثرات نامطلوبی بر فعالیتهای اقتصادی، محیط زیست و منابع طبیعی، کشاورزی و به طور کلی بر کیفیت زندگی مردم در درازمدت بر جای میگذارد. ریزگردها درختان واقع در جنگلهای زاگرس را از طریق ورود به روزنهها و اختلال در تبادلات گازی تحت تاثیر قرار میدهند. این تحقیق یک مطالعه مروری است که به بررسی پدیده گردوغبار در جنگلهای غرب کشور میپردازد