سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهریار خالدی – دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه شهید بهشتی
آزاده اربابی – استادیار اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
شاهین خالدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

در این مقاله ضمن پرداختن به مشکلات (افزایش و توسعه بی رویه شهر، مصرف زیاد آب…) تهران، سعی بر آن شده است که به ویژگی های مثبت (کوههای زیبای البرز که خنکی و اعتدال منابع آب و خاک حاصلخیز را به تهران هدیه می کند) این شهر نیز اشاره شود. مکان یابی، قدمت و تاریخچه تهران و نزدیکی آن به شهر تاریخی ری مدنظر قرار گرفته است. ضمن اینکه تهران بیش از ۱۰۰۰ سال قدمت دارد. اثر شهرنشینی در آب و هوا، بویژه بادهای شهری و نیز افزایش دما در مرکز شهر (گنبد گرمایی) به طور کلی مدنظر قرار گرفته است. اثرات کوههای البرز، دشت نمک و بادهای غربی بر هیدوراقلیم تهران از یک سو و توسعه و رشد شهر تهران با جمعیت ۱۱ میلیون و مساحت ۶۵۰ کیلومتر مربع با جنبه های مثبت و منفی در این مقاله لحاظ شده است که در این میان توسعه جزیره گرمایی از مهم ترین ویژگی های شهر تهران به شمار می رود، ضمن اینکه ویژگی های طبیعی و نیز انسانی تهران مدنظر قرار دارد. نقش توسعه پوشش گیاهی به صورت کمربند و کمان های سبز در میکروکلیماهای تهران بسیار اساسی به نظر می رسد. از نظر ویژگی های طبیعی دو رودخانه جاجرود و کرج حد طبیعی فضای جغرافیایی تهران را مشخص می کند.