سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصور سارانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
علیرضا ارجمندی نژاد –

چکیده:

خربزه Cucumis melo L یکی ازمهمترین محصولات زراعی منطقه سیستان است عوامل خسارت زا باعث کاهش عملکرد کمی و کیفی چشمگیر این محصول می شوند به منظور بررسی شناسایی و نحوه خسارت این عوامل طرحهایتحقیقاتی به مدت ۵ سال در بخش گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی انجام گردید نتایج نشان داد که بیماری بوته میری از جمله مهمترین بیماریهای خربزه است که ناشی از قارچهای fusarium oxysporum,rhizoctonia solani,macrophomina phaseoli, monosporascus cannaballus می باشد علاوه بر آن بیماری ویروسی شته زاد کدوئیان Cucurbit aphid borne yellows نیز خسارت وارد می نماید مهمترین آفات خربزه شامل مگس خربزهMyiopardalispardalina، مگس جالیزDacus ciliatus، سرخرطومی جالیزacytopeus curvirostris، عروسک خربزه،raphidopalpa fovicolis و کنه تارتن دو نقطه ایeutetranychus cinnabarinus می باشد و از بین علفها ی هرز مهم می توان به خارشتر پنجه مرغی کرته ، آفتاب پرست و گوش بره اشاره نمود.