سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یوسف اسدزاده – کارشناس برق- الکترونیک/ دانشجوی ارشد مدیریت، کارشناس فنی مرکز مدیریت و

چکیده:

سامانه های هوشمند حمل و نقل- اصطلاحی کلی برای کاربرد ترکیبی فناوری های ارتباطات، کنترل و پردازش اطلاعات برای سیستم حمل و نقل است. استفاده از آن باعث نجات جان انسان ها، صرفه جویی در زمان، پول، انرژی و منافع زیست محیطی می گردد. (Intelligent Transportation Syster)ITS تمام شیوه های حمل و نقلی را در بر می گرد و تمامی عناصر سیستم حمل و نقل مانند: زیرساخت و راننده یا کاربر را مورد بررسی قرار می دهد، وظیفه کلی ITS بهبود تصمیم گیری (اغلب به صورت به هنگام) برای کنترل کننده های شبکه حمل و نقل و دیگر کاربران و در نتیجه بهبود کاربرد کلی سیستم حمل و نقل است. سامانه های هوشمند حمل و نقل، هنوز موضوع جوانی است که میزان پذیرش و قابلیت اجرای آن در کشورها و مکان های مختلف، متفاوت است. بنابراین متخصصین حمل و نقل نیاز به شناخت دقیق قابلیت ها و چگونگی استفاده بهینه از آن دارند. لذا سیستم های حمل و نقل هوشمند از مباحث مهم و مطرح در مدیریت حمل و نقل و ترافیک می باشد و آن را از زمره جدیدترین تکنیک های شناخته شده در بهبود و رفع مشکلات حمل و نقل و ترافیک قلمداد می کنند. بستر یا Bachbone و سیست مخابراتی از اساسی ترین و مهم ترین اجزای یک سیستم حمل و نقل هوشمند بشمار می روند، بطوریکه در حدود ۷۰ درصد از وزن یک سیستم ITS وابسته به بستر و شبکه مخابراتی (ICT) آن می باشد. بنابراین طراحی معماری مناسب بستر مخابراتی، الگوی طراحی شبکه های ITS قرار گرفته و معماری توزیع منطقه ای (اندازه، ابعاد، لایه های شبکه و سایر نیازهای خاص) را در اختیار طراحان قرار می دهد. لذا به منظور ایجاد یک شبکه ITS پیش بینی و اجرای زیر ساخت مخابراتی مناسب به همراه سیستم های جانبی مورد نیاز، ضرور است. بسترهای مخابراتی به دو گروه عمده با سیم و بی سیم تقسیم بندی می شوند. ولی موضوع اصلی این مقاله بیشتر بستر مخابراتی بی سیم است. دو بستر و سیستم مخابراتی بی سیم با تکنولوژی مدرن در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد که عبارتند از شبکه های رادیو ترانک دیجیتال (تترا) و شبکه های WiNMAX. استفاده همزمان از این دو شبکه می تواند بیش از ۸۰ درصد نیازهای بستر مخابراتی شبکه های ITS را تأمین و صرفه جویی اقتصادی بسیار زیادی را در دراز مدت حاصل نماید. شایان ذکر است اکثر کشورهای اروپایی از شبکه رادیویی ترانک دیجیتال (تترا) بمنظور بستر مخابراتی شبکه های حمل و نقل عمومی از جمله سیستم اتوبوسرانی (AVL,Fleet Managment) استفاده می نمایند. این شبکه ها با تمهیداتی در مترو شهرهای اروپایی و آسیایی نیز بکار رفته است.