سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ارمین بوستانی – کارشناس ارشد سازه های آبی، مدرس دانشگاه پیام نور سبزوار،
اتبین محبتی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد،
محمد نادریان فر – دانشجوی دکترای تخصصی آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد،

چکیده:

بیشتر پسابهای تولیدی در حوزه های شهری به کار گرفته میشود. در این مطالعه سعی شده تا با بررسی مدیریت جامع استفاده و شناخت منابع آلوده کننده پساب ها و همچنین اتخاذ رهیافت های صحیح بکارگیری پساب ها در بخش کشاورزی پیرامون شهر مشهد، بتوان تا حدود زیادی از فشار بر منابع آبی، علی الخصوص در بخش کشاورزی کاست. با شناخت منابع آلوده کننده و اتخاذ قوانین نظارتی در جهت جلوگیری از تخلیه پساب های غیر مجاز صنعتی و خانگی و همچنین روی آوردن به روش های پالایش طبیعی فاضلاب ها ، به میزان زیادی از مشکلات زیست محیطی موجود می توان کاست