سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهریار خالدی – دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
حامد امانی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
شبنم خالدی – کارشناس زیست شناسی دانشگاه آزاد، علوم و تحقیقات
علیرضا دهقان – عضو هیأت علمی بخش مهندسی IT مجتمع آموزش عالی کازرون

چکیده:

خلیج فارس سومین خلیج بزرگ دنیا پس از خلیج های مکزیک و هودسون است که صرف نظر از منابع نفت و گاز منحصر به فرد، ارزش های زیست محیطی بسیار زیادی دارد. خلیج فارس به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد ثروت های زیادی را داراست که از جمله مهمترین آن می تواند توسعه جهانگردی باشد و اکوسیستم های جالب توجهی از جمله مانگرو که بویژه جنگل های حرا را در بر دارد از جمله آنهاست. گونه حرا دارای خصوصیات و ویژگی های چشمگیر است که فواید ب یشمار دارد. گل خورک نیز از جمله ماهی های معروف محیط های طبیعی جنگل های حرا به شمار می رود و ارزش های زیست بوم زیادی دارد. آسیب پذیری اکوسیستم های خلیج فارس نیز اهمیت زیادی دارد.