سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرمان شفیعی فسقندیس – کارشناس ارشد پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایرا
احمد احمدی – مدیرعامل شرکت آریاتک خاور عضو انجمن مشاوران ایران

چکیده:

دراین مقاله به وظایف حساس و تعهدات شرکت ملی پالایش و پخش به عنوان متولی دولتی صنعت پالایش نفت و تولید فراورده های نفتی در مقابل مواردمصرح در بند ج متن ابلاغیه مقام معظم رهبری به ویژه در خصوص تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاریوهدایت و نظارت و قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ درخصوص صدور مجور مالکیت سهام بهینه دولتی به منظور تحقق اهداف استراتژیکی چون حفظ حاکمیتدولت استقلال اقتصادی کشور ، عدالت اجتماعی ، رشد و توسعه اقتصادی از یکسو وانتظارات طبیعی بخش خصوصی سرمایه گذار در شرکت های پالایشگاهی درمواردی چون سیاستگزاری هدایت و نظارت به روز بودن و پایش فناوری های خطوط تولید و استقرار سامانه های مدیریتی و تخصصی با تجربه در پالایشگاه ها اشاره شده است و در ادامه به ضرورت مساعدت مجریان قانون جهت فراهم آمدن ابزارهای مدیریتی لازم تاکید گرددیه و پیشنهاداتی نیز جهت انتقال با تدبیر سهام شرکتهای پالایشگاهی در وضعیتهای مختلف منجمله در اختیار بودن سهام کنترلی تعداد از پالایشگاه ها با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون ارایه گردیده است.