سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حکیمه فکراندیش – هیات علمی گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهروعضو باشگاه پژوهش
راضیه رافعی – دانش آموخته شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
اعظم رافعی – دانش آموخته ادبیات و زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

مرجانها و ریفهای مرجانی یکی از اجتماعات مهم دریایی هستند که به طور وسیعی در نزدیکی سواحل یا در سایرنقاط کم عمق دریاهای گرم پراکنده می باشند. با وجود اینکه مناطق مرجانی کمتر از ۲ د رصد از سطح اقیانوسها را میپوشانند، اما حیات سه چهارم گونههای گیاهی و جانوری در دریا، به آنها وابسته است . آبسنگ های مرجانی خلیجفارس با توجه به غنای اکولوژیکی، مهمترین منطقۀ زیست ماهی های دریایی هستند. اگر چه به نظر می رسد که مرجانها به طور معمول نباید در بالای عرض جغرافیایی ۲۳/۵درجه استوایی وجود داشته باشند، ولی با توجه بهفاصله از خط استوا و قرار گرفتن در عرض های زیر استوایی و داشتن آب و هوایی گرم و معتدل، این خلیج مثال بارزی از انطباق موجودات دریایی به شمار می رود. امروزه عوامل متعدد طبیعی و انسانی از جمله آلودگی، گونه های مهاجم و شکارچی، بیماریها، سفیدشدگی مرجان و تغییرات جهانی دما، حضور غواصان و صیادان غیرمجاز، نفتکش ها، لنگراندازی و برخورد لنگر کشتی ها با صخره های مرجانی، افزایش غلظت آب بر اثر احداث اسکله های نفتی و باراندازها، خاکبرداری ، پسا بهای خ ارج شده از کارخانجات تصفیه آب و نیروگاههای بزرگ برق و غیره ، باعث نابودی و خفه شدن مرجان ها در خلیج فارس گردیده اند، به طوری که این موجودات دیگر قادر به تأمین غذای خود از آب نیستند . از بین رفتن اکوسیستم ریفهای مرجانی، روی بسیاری از گونه های آبزی، همچنین بر انسانهایی که امرار معاش آنها به منابع موجود در ریف وابسته است، اثرات مخربی را به جای میگذارد