سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا فخر – دانشگاه پیام نور مرکز تهران،دانشجوی پژوهش هنر
امیرحسین چیت سازان – دانشگاه کاشان،استادیار گروه فرش دانشگاه کاشان

چکیده:

این مقاله در راستای شناخت مبانی بافت فرش دست باف جهان،سنت فرش بافی در سرزمین تبت را مورد مطالعه قرار داده است.در منابع فارسی به روش دست باف تبت کم پرداخته شده است و بر اساس این پژوهش می توان بیان داشت که تبتی ها در بافت فرش سنت بافت و گره ی خاص خود را دارند که در کنار طراحی و رنگ آمیزی آن ویژگی های مشخصی را به این فرش داده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش اسنادی تاریخی و استفاده از منابع مکتوب علمی و ارائه ی تصاویر به بیان مبانی اصلی واساسی فرش بافی تبت پرداخته است.