سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کمال طاهری – کارشناس کارست و سازند سخت- دفتر مطالعات و تحقیقات کارست غرب
عبدل احد باشقره – شرکت آب منطقه ای گلستان – گرگان

چکیده:

فروچاله ها از جمله گسیختگی های ناگهانی سطح زمین هستند که در مناطق کارستی ایجاد می شوند و در زمره خطرات زمین سناسی ( یا بلایای طبیعیNatural Hazards قرار میگیرند. در اسفند ماه سال ۱۳۸۲ فروچاله ای به قطر ۹ متر و عمق ورود ۷ متر در دشت محدوده شیخ مکان دره شهر ایلام اتفاق افتاد. محل تشکیل این فروچاله به مختصاتجغرافیایی E6 25 47 , 33 06 54 Nدر دشتگون محدودی قرار دارد که از سه طرف به سازندهای آسماری و گچساران محدود می شود. فروچاله مورد بررسی در ۲۲ متری محور جاده آسفالته دره شهر- پلدختر و در دشت آبرفتی شیخ مکان واقع است. در این نوشتار با بررسی زمین شناسی ناحیه ای و تکوین ساختاری آن؛ (با توجه به تاثیر آن بر ساختار سنگ کف منطقه ) و بررسی فاکتورهای هیدروژئولوژی مورد بحث قرار گرفته و نهایتا مکانیزم تشکیل آن بطور مقدماتی بیان شده است. مهمترین فرایندی که می توان برای تشکیل این فروچاله پیشنهاد کرد گسیختگی کارست زیرسطحی و نشست ناگهانی آبرفت است به گونه ای که به علت تکوین زمین شناسی منطقه و تاثیر بهمن سنگ قدیمی دره شهر حفرات غاری و کارست زیر سطحی در زیر آبرفت ایجاد شده که نهایتا منجر به ایجاد فروچاله ای با نوع فرونشستی شده است اگرچه می تواند ترکیبی از ریزش و فرونشستی باشد.