سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن اسماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد تهران مرکز
موتا صفرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد تهران مرکز
سعید خرقانی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق تهران

چکیده:

ساخت سدهای سنگریزهای بهدلیل وجود مزایای فراوان و تکنولوژی ساخت سادهتر، در سالهای اخیر بیش از انواع سدهای دیگر مورد توجه قرارگرفته است. بدین ترتیب به لحاظ استحکام بیشتر بدنه و نیز در دسترس بودن مصالح سنگی بهجای مصالح خاکی در بعضی مناطق، بهعنوان جایگزینی بهینه برای سدهای خاکی محسوب میشوند. از طرفی بهدلیل نفوذپذیری بالای مصالح سنگی بکار رفته در این سدها، از روشهای مختلفی برای آببندی آنان استفاده میشود، که یکی از این روشها استفاده از پوشش نفوذناپذیر بتن مسلح در بالادست این سدها میباشد که نوع ویژهای از سدهای سنگریزهای را تشکیل میدهد. لذا در این مقاله به بررسی تکنولوژی ساخت و نیز شرایط لازم جهت طراحی و اجرای سدهای سنگریزهای با رویه بتنی پرداخته میشود.