سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمانه رزم – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی، مشهد، اداره کل هواشنا
لیلا ثابت دیزاوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه آزاد ا
سعید بخارائی نژاد – سرپرست امور اداری – مالی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی
علی اعتماد – مدیر کل هواشناسی خراسان رضوی

چکیده:

دستیابی به یک آسایش پایدار و عاری از آلودگی محیط زیست با استفاده از عوامل و عناصر اقلیمی ، برای رسیدن به محدوده آسایش اقلیمی است. اقلیم از تاثر گذارترین و مهم ترین عوامل محیطی در طراحی وساخت مساکن می باشد. که امروزه نقش آن در این زمینه به دلایل فراوانی از جمله رشد جمعیت و کمبود وگرانی زمین وغیره بسیار کمرنگ شده است.امروزه شناخت توان آسایش زیست اقلیمی یا بیوکلیماتیک در مناطق مختلف جغرافیایی، می تواند به فرایند برنامه ریزی و توسعه منطقه کمک نماید و نتایج بدست آمده از این پژوهش ها می تواند راهنمای مناسبی در بهره برداری از شرایط محیطی باشد. راحتی وسلامت انسان در محیط طبیعی ، رابطه مستقیمی با وضعیت اقلیمی از قبیل درجه حرارت، رطوبت، نور خورشیدی و ساعت آفتابی دارد. در این پژوهش سعی شده است آسایش یا عدم آسایش انسان بر اساس مدلها وشاخصهای زیست اقلیمی ترجونگ، فشار عصبی و ترموهیگرومتریک با استفاده از اطلاعات آماری ایستگاه هواشناسی شهر سبزوار طی سالهای۱۳۶۸-۱۳۸۹ ارزیابی شود. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که منطقه در طول سال از نظر بیوکلیمایی، از شرایط فوق العاده داغ تا بسیار خنک برخوردار است. در این مدلها وشاخصها، رهنمودها و ارزیابی های لازم از نظر آسایش یا عدم آسایش انسان درمواقع مختلف سال، مناسب با ویژگیها و خصوصیات اقلیمی شهر سبزوار ارایه می شود ، که می تواند بسیاری از برنامه ریزیهای عمرانی این شهر که مراحل رشد و شکوفایی خود را به سرعت طی می کند تحت تاثیر قرار دهد و زمینه ساز توسعه پایدار گردد.