سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد فضلعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان، علوم انسانی
مجید فضلعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان
الهه فضلعلی – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه علوم و حدیث، علوم انسانی

چکیده:

اخلاق معاشرت از نگاه اسلام و قرآن، آموزه هایی است در نوع رابطه میان مسلمانان با یکدیگر در جامعه از قبیل خویشاوندی، دوستی، صلهرحم و از این قبیل برخوردهای میان افراد جامعه. در این گفتار نگرش کوتاهی در زمینه اخلاق معاشرت صورت گرفته که شامل رابطه ها وانواع آن، صله رحم، نیکی به والدین، احترام به دیگران، حسادت، مسخره کردن، ویژگی دوست خوب، ویژگی انسان کامل، آداب نشستن،آداب شنیدن و ذکری از سیره ی امام رضا(ع) در اخلاق معاشرت پرداخته ایم. نتایج بدین صورت است که با الگو قرار دادن قرآن و سیره یاهل بیت در بحث اخلاق معاشرت، انسان به تکامل و عبودیت خداوند نزدیک می شود و می تواند منشأ آثار و برکات شود و اسلام در اینزمینه برنامه جامعی ارائه نموده است.