سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ساره رحیمی – دانش آ
مریم احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتع داری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنج

چکیده:

محیط زیست ، طبیعت بی جان و کلیه موجودات زنده را شامل می شود. این محیط در فعالیتها و زندگی انسان تأثیر می گذارد و خود نیز تحت تأثیر اقدامات انسان قرار می گیرد. مهمترین عامل تغییرات محیط زیست و بروز مسائل و مشکلات زیست محیطی خود انسان است که برای ادامه و بهبود وضع زندگی خود، در زمینه های مختلف ، کشاورزی، دامداری، صنعت و بهره برداری از منابع طبیعی موجب تغییرات مفید و گاهی مخرب می شود که این تغییرات حتی باعث برهم خوردن نظام اکولوژیکی و نابودی اکوسیستم ها نیز می گردد. مهمترین اکوسیستم مورد تهدید فعالیت انسان اکوسیستم منابع آبی است. در این مبحث که به صورت مشاهدات عینی و مروری بر تحقیقات دیگران صورت پذیرفت اثرات آبزی پروری بر روی محیط زیست مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .امروزه انسان به طرق مختلف منابع آبی را مورد استفاده قرار می دهد. از نتایج این استفاده ها فاضلابی است که از صنایع تولیدی و غیر تولیدی ، حاصل می گردد. اثر این فاضلابها مستقیماً متوجه زیستگاههای طبیعی آبزیان می شود ، زیرا در واقع منابع آبی به عنوان اکوسیستم های طبیعی هستند که زیستگاه آبزیان می باشند. احداث کارگاههای پرورش ماهیان سردآبی در کنار رودخانه ها به منظور استفاده از آب رودخانه ها در ایران و دیگر کشورها بصورت امری رایج در آمده است. فاضلاب این کارگاهها مستقیماً وارد رودخانه ها می گردد، ورود فاضلاب کارگاه های پرورش ماهی به زیستگاههای طبیعی مسلماً اثر سوئی به دنبال دارد و موجبات بهم خوردن تعادل طبیعی اکوسیستم ها می گردد