سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه عطایی – کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده:

ازجمله فناوری های نوینی که درطول یک دهه دامنه و وسعت کاربرد آن رو به گسترش است فناوری نانو می باشد باتوجه به عدم تناسب میان رشد جمعیت و نیاز غذایی اهمیت نانوتکنولوژی به عنوان یک علم بین رشته ای و پیشتاز که میتواند باعث افزایش عملکرد محصولات کشاورزی درفرایند کاشت داشت و برداشت بهینه سازی شرایط تولید و مدت نگهداری مواد غذایی و پروتئینی گردد به خوبی آشکار میشود درواقع علوم کشاورزی نزدیک به ۷۰درصد از ۱۰ اولویت اول فناوری نانو درجهان را بطور مستقیم یا غیرمستقیم به خود اختصاص داده است وزارت جهاد کشاورزی که امروزه متولی اصلی تامین غذا و امنی غذایی درکشور است باآگاهی از نقش این فناوری مهم همواره اهتمام خود را بربکارگیری دستاوردهای این فناوری بررشد و شکوفایی بخش کشاورزی درکشور نموده است مقاله حاضر با استناد به روش تحقیق کتابخانه ای به بیان توسعه و بکارگیری همه جانبه ی این فناوری درتمامی زیربخشهای کشاورزی اعم از اصلاح نباتات اصلاح نژاد دام آبیاری گیاه پزشکی و… می پردازد.