سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد الماسی – کارشناسان ارشد سازمان آب و برق خوزستان، معاونت حفاظت و بهره برداری من
محمود تولایی نژاد –

چکیده:

ادامه حیات و توسعه مطلوب و پایدار هر منطقه در گرو بهره برداری صحیح از منابع و موهبتهای طبیعی آن است و آب به عنوان عامل اصلی در هر فرآیندی از مهمترین نعمتهای الهی است که حفاظت کمی و کیفی و استفاده بهینه از آن با توجه به محدود بودن آن و گسترش روزافزون نیازهای آبی و افزایش آلودگی منابع آبی در دسترس ، به دلیل افزایش جمعیت و توسعه ناهمگن بخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی و ساخت و سازهای زیاد شهری و روستایی ، امری اجتناب پذیر است .امروزه محدود بودن آب شیرین به مسئله ای جهانی تبدیل شده و دنیا شتابان و پرهراس به عمق فاجعه کمبود آب و معظلات ناشی از آن نزدیک می شود . بنابراین فعالیت های سازماندهی شده در سنوات اخیر عزم به اصلاح انحرافات و ناتوانی های موجود دارد .تداوم وضعیت موجود برای آینده خطرناک بوده و پیامدهای ناگوار و غیرقابل جبران درپی خواهد داشت . کمبود منابع آب نیز به همراه توزیع ناهمگون آن در قلمرو جغرافیایی به اهمیت موضوع مدیریت بحران منابع آبی خواهد افزود .