سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود ابراهیمی – دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی اصغر بطالبلو – دانشجوی کارشناسی ارشد
جعفر روشنی یان – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

روشهای طراحی برمبنای عدم قطعیت Uncertainty-base Design یا روشهای طراحی نامعین Non Deterministic Design در دهه اخیر به شدت مورد توجهمحققین و صنعتگران قرارگرفته اند دراین مقاله ابتدا یک تعریف کلی از عدم قطعیتها ارایه شده و پس از آن روشهای مدلسازی آنها بیان میشود درادامه چگونگی مواجهه با عدم قطعیت ها درروش طراحی سنتی و همچنین اهمیت درنظر گرفتن آنها در طراحی سیستمهای جدید خواهد آمد به علاوه روشهای تحلیل عدم قطعیتها و دودسته عمده مسائل یعنی طراحی مقاومRobust و طراحی برمبنای قابلیت اطمینانReliability-Base تشریح میشوند درانتها نمونه هایی از کاربرد عدم قطعیت ها درطراحی معرفی می شوند.