سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاوه باقری نسب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو تحقیقات کرمان
آرش خورشیدی – دانشگاه آزاد شعبه کرمانشاه
مجید فضلعلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان
المیرا مستعد –

چکیده:

ازبازارهای مهم فعال دربخش خصوصی بازارسرمایه می باشد که اطلاعات شفاف برعملکرد آن به شدت موثراست نقصان اطلاعات باعث افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی بازار درتخصیص بهینه منابع می شود اطلاعات که جز جدایی ناپذیر فرایند تصمیم گیری است هرچه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد میتواند منجر به اتخاذ تصمیمات صحیح تری درزمینه تخصیص بهینه منابع شود هدف از نگارش این مقاهل آشنایی با مفاهیم شفافیت و افشای اطلاعات و نقش آن دربازارهای مالی می باشد از این رو ابتدا به تعرایفی ازشفافیت با توجه بر مفهومی که برآن استوار است پرداخته میشود و اهمیت افشار اطلاعات و هزینه های تولید اطلاعات را مورد بررسی قرار میدهیم درقسمت پایانی مقاله به بررسی نقش شفافیت دربازارهای مالی و شفافیت دربازارهای نوظهور پرداخته شده است.