سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد جامی الاحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه زابل
محمدرضا اصغری پور – استادیار دانشگاه زابل

چکیده:

دراین مقاله روشی برای اندازه گیری مشکلات زیست محیطی ایجاد شده در سیستمهای کشاورزی براساس مقدار انرژی های اضافی مصرف شده بوسیله سیستم پیشنهادمی شود همچنین نشان داده می شود که چگونه انرژی مصرف شده بوسیله سیستم با نحوه مدیریت زمین تغییر می کند گرچه این روش تخمینی از مشکلات زیست میحطی دراکوسیستم کشاورزی را به ما می دهد اما با این روش می توان اثبات کرد با کاهش انرژی های ورودی مصنوعی پایداری بهبود پیدا می کند مقایسه نتایج مزارع کم نهاده و پرنهاده این موضوع را تایید می کند در مجموع غالب مورد بررسی از نظر زیست محیطی وضعیت پایداری نداشتند.