سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای چالشهای جرایم رایانه ای در عصر امروز

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بابک پور قهرمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ، گروه حقوق ، مراغه -ایر
توحید غلامی تازه قلعه – کارشناس ارشد حقوق بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ، گروه

چکیده:

در این مقاله به مطالعه تعریف جرم جعل رایانه ای و تاریخچه این جرم که از انواع جرائم رایانه ای بوده و ارکان جعل رایانه ای و مجازات این جرم مورد برسی قرار گرفته است ودر این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به توصیف و تحلیل موضوع جعل رایانهای پرداخته شده ودر بررسی این جرم به قوانین تجارت الکترونیک به عنوان قانون خاص و قانون جرائم رایانه ای تحت عنوان قانون عام مورد مطالعه قرار گرفتند که به مقایسه جرم جعل رایانه ای در این قوانین و مجازات مصرحه در آنها اشاره گشته ودر نهایت با توجه به عصر ارتباطات بر ضرورت اصلاح و بازنگری قوانین مو جود در حوزه فناوری اطلاعات و هماهنگ ساختن قوانین این حوزه با قوانین جرائم رایانه ای می توان از وقوع جعل رایانه ای جلوگیری نمود.