سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شبنم تقی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گیاهی
نجمه کفاش فرخد – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بافت شناسی و جنین شناسی
محمد حسن زاده – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
نگین تقی پور – کارشناسی زیست شناسی

چکیده:

منابع طبیعی هرجامعه ثروت آن جامعه است از این رو جنگل و مرتع به عنوان یکی از منابع ثروت ملی در کشور ما از اهمیت خاصی برخوردا راست که در سایه مدیریت صحیح و برنامه ریزی و مشارکت های مردمی می توان تحول شگرف و بنیادی جهت توسعه دراین بخش بوجودآورد در خصوص نقش جنگلها ومراتع در توسعه اقتصاد کشور میتوان ازعان داشت که در تولید علوفه و گوشت حفظ آب و خاک گیاهان دارویی و محصولات فرعی حفاظت ازم حیط زیست و تنوع بیولوژیکی جلوگیری از فرسایش خاک مبارزه با الودگی هوا کاهش سروصدای محیط تعدیل و تلطیف آب و هوا ایجاد فضای سبز و چشم اندازها و مناظر طبیعی تعدیل دما افزایش منابع اب زیرزمینی و به تبع آن چشمه سار ها و رودخانه ها پارکهای طبیعی جنگل و بطور کلی محیط مناسب و دلپذیرطبیعی از عوامل اصلی و مهمدر جذب گردشگری و توسعه آن می باشد.