سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس توزیع برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده معصومه مرادی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

چکیده:

رشد تقاضای انرژی الکتریکی طی سالهای اخیر ، کمبود ظرفیت تولید نیروگاهی کشور، سرمایه بر بودن توسعهتاسیسات تولید ، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی ، زمان بر بودن احداث این تاسیسات و هم چنین جلوگیری ازخاموشی وصدمات و اثرات نا مطلوب آن ، از جمله عواملی هستند که پی گیری و اجرای کامل و دقیق فعالیتهای مدیریت مصرف ومدیریت بار را اجتناب ناپذیر کرده است ، حتی اگردر شرایط عادی با هیچ یک از عوامل ذکر شده مشکلی نداشته باشیم ،لازم است بمنظور حفظ سرمایه های ملی و محیط زیست ، برای انجام فعالیت های بهینه سازی انرژی اهمیت ویژه ایقائل شویم . در این مقاله به اجرای برنامه و نتایج حاصل از طرح درخصوص کاهش بار ، ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی پرداخته شده است .