سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا هوشی – دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار استراتژیک ، دانشگاه صنایع و معادن ایران، مرکز اهواز

چکیده:

اهمیت تغییر و تحول مثبت بر کسی پوشیده نیست چرا که نیاز آینده است . سازمان های موفق در جهان امروز سازمان هایی هستندکه تغییر و تحول را درچارچوب تشکیلاتی خود بگنجانند . برکسی پوشیده نیست که بنیان هر سازمان بر پایه برآورده سازی نیازهااست و از آنجائیکه نیاز انسان ها دائم درحال تغییر و یا میل به سمت نیاز جدید است بنابراین لزوم تحول در سازمان ها همواره دیده میشود و احساس نیاز به مدیریت بر روی این تحولات بیش ازپیش خود را نشان میدهد. سازمان ها برای رفع نیازهای آینده خود، قبلاز هر چیز بایستی شناخت دقیقی از تغییر و تحولات اجتماعی ، درونی خود و نیاز توسعه را احساس نمایناد . البته برحسب اینکهسازمان در حال حاضر در چه موقعیتی قرار دارد میزان تحول مورد نیاز در آن تعیین میشود . بدین منظور بایستی با توجه به شرایطمحیطی ارزیابی از وضع موجود و وضع مطلوب داشته باشد تا بتواند مناسبترین استراتژی را اتخاذ و به مرحله اجرا بگذارد مدیریت ثبات ، مدیریت اصلاحات ، مدیریت تغییر. در این مقاله سعی شده مطالعه گردد، که چگونه در سازمان های پویا این تحولات حاصل می شوند.