مقاله نگرشی نو بر تطابق چینه ای گذر پرمین – تریاس در قفقاز میانی و شمال باختر ایران: پیچیدگی ها و راهکارها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در رخساره های رسوبی از صفحه ۲۲۱ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: نگرشی نو بر تطابق چینه ای گذر پرمین – تریاس در قفقاز میانی و شمال باختر ایران: پیچیدگی ها و راهکارها
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تطابق
مقاله پرمین
مقاله تریاس
مقاله جلفا
مقاله قفقاز میانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کورن دیتر
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی قرایی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: لدا لوسینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برشهای دربردارنده گذر پرمین – تریاس در ایران یکی از بهترین رخنمون های این محدوده زمانی در دنیاست که به عنوان برش استاندارد برای لایه های گذر در حوضه تتیس مرکزی کاربرد دارد. افزایش توجه به این برشها کمک می کند تا شماری از مشکلات و پیچیدگی های موجود از قبیل تفاوت در سنگ چینه نگاری، زیست چینه نگاری ارائه شده بر مبنای آمونوئیدها و کنودونتها و برداشتهای متفاوت از شرایط محیط رسوبی دیرینه حل شود. در این پژوهش برشهای موجود در منطقه کوه های علی باشی در شمال باختر ایران با یکدیگر و با برشهای منطقه قفقاز میانی مورد مقایسه قرار گرفته و موانع موجود در ارائه یک تطابق با قدرت تفکیک بالا مورد بحث قرار گرفته اند. علاوه بر آن، ایرادهای مطرح شده درباره پیوستگی توالیهای پرمین پسین کوه های علی باشی مورد بررسی قرار گرفته و پاسخی مناسب برای آنها ارائه شده است.