مقاله نگرشی بر ناموزونی ها و روندهای ساعات آفتابی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: نگرشی بر ناموزونی ها و روندهای ساعات آفتابی در ایران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساعات آفتابی
مقاله ایران
مقاله روندیابی
مقاله پهنه بندی
مقاله تغییرپذیری
مقاله برآورد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجرد فیروز
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی کامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
میزان ساعات آفتابی با تاثیری که در تعیین میزان تابش خورشید دارد، عامل اصلی کنترل حیات، آب و هوا و سایر فعالیت های زیستی در سطح زمین به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می رود. هدف این تحقیق آن است تا بر مبنای آخرین آمار، تصویری از ناموزونی ها و روندهای ساعات آفتابی در ایران، ارائه و مقادیر ساعات آفتابی را برآورد نماید. به این منظور سطح کشور با استفاده از روش تحلیل خوشه ای و قابلیت های نرم افزار ArcGIS با بهره گیری از آمار ساعات آفتابی سالانه و فصلی ۸۷ ایستگاه سینوپتیک طی یک دوره ۲۰ ساله (۱۹۸۶- ۲۰۰۵) پهنه بندی شد. برای تایید صحت پهنه بندی از آزمون های پارامتریک سیداک و آنالیز واریانس یک طرفه یا آزمون های ناپارامتریک من- ویتنی و کروسکال- والیس استفاده شد. همچنین برای برآورد تعداد ساعات آفتابی و نیز شناسایی روندهای زمانی آن، به ترتیب از معادلات رگرسیون خطی چند متغیره و ساده استفاده گردید.
نتایج تحقیق نشان داد که از شمال به جنوب و از غرب به شرق کشور، بر میانگین تعداد ساعات آفتابی افزوده و از میزان تغییرپذیری آن کاسته می شود تا جایی که ضرایب تغییرات سالانه ساعات آفتابی، بر عکس توزیع مکانی تعداد آن، در سواحل دریای خزر بیشترین مقادیر و در کویرهای مرکزی کمترین مقادیر را دارد. در تمام سطح کشور، روندهای ساعات آفتابی، یا بطور معنی دار، افزایشی است و یا اصلا معنی دار نیست. حتی یک مورد نیز روند کاهشی معنی دار در سطح کشور مشاهده نشد. میانگین روند افزایشی در سطح کشور، ۱۶٫۶ ساعت در سال محاسبه گردید. مدل آماری نشان می دهد که بجز فصل تابستان، نقش عرض جغرافیایی در توزیع مکانی ساعات آفتابی، بسیار چشمگیر است. با استفاده از این مدل، تعداد ساعات آفتابی در سطح کشور بر مبنای ارتفاع و عرض جغرافیایی با دقت خوب برآورد گردید.