مقاله نگرشی بر دلایل ناکامی روابط ایران و آلمان در زمان رضاشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ و بهار ۱۳۸۷ در مسکویه از صفحه ۱۸۱ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: نگرشی بر دلایل ناکامی روابط ایران و آلمان در زمان رضاشاه
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلمان نازی
مقاله هیتلر
مقاله آلمان ها
مقاله ایران
مقاله جنگ جهانی دوم
مقاله رضاشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیاضی عمادالدین
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان پور حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همزمان با دوره زمام داری رضا شاه در ایران، شاهد اوج گیری دسته بندی ها و جناح بندی های اساسی در اروپا هستیم. بسیاری از ممالک غربی، که بعدها در جنگ جهانی دوم به عنوان دول متخاصم رو به روی یکدیگر صف آرایی نمودند، چند سال قبل از آغاز جنگ به منظور پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود به رقابت شدیدی برای تحت سلطه قراردادن کشورهایی که هم از نظر منابع نفتی و هم ازنظر ژئوپلتیکی حایز اهمیت بودند، دست به کارشدند. در این میان، ایران از جمله این کشورها به شمار می آمد که هم دارای منابع عظیم نفتی بود و هم از نظر استراتژیکی از جایگاه والایی برخودار بود. در این بین نگاه دولت مردان ایرانی به کشوری همچون آلمان و امیدهایی که به این کشور بسته بودند، و موقعیت خاص ایران از دید آلمانی ها، سبب نزدیکی دو کشور شده بود. اما این پیوند بر اثر اشتباهات تاکتیکی دو کشور و پاره ای شرایط تحمیل شده بین المللی سرانجام با ناکامی و شکست رو به رو شد. در این مقاله سعی شده است دلایل عدم موفقیت دو کشور در بهره برداری از این رابطه مورد بررسی قرار گیرد.