سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی اکرم – عضو گروه کار زهکشی کمیته ملی ابیاری و زهکشی ایران و کمیسیون بین الملل

چکیده:

زهکشی تاریخچه ای سه هزارساله دارد ولی شایدبتوان گفت از عمر زهکشی بهشیوه امروزی حدود ۱۹۰ سال می گذرد عقیده بر این است که هوگهات اولین کسی بود که در ۱۹۴۰ زهکشی مبتنی بر شیوه های علمی را پایه گذاری کرد از آن پس تحولات علمی زه کشی ابتدا به ازمایشهای زهکشی معطوف شد وهمزمان با آن اصول و مبانی زهکشی در مورد تعیین فاصله و عمق زهکشها توسعه یافت و روابط ریاضی بسیاری ارائه شد پیدایش لوله ها ی پلاستیکی در دهه ۱۹۶۰ و رواج استفاده از ماشینهای زهکشی در دهه ۱۹۷۰ شتابی چشمگیر به توسعه زهکشهای زیرزمینی داد اما دراین چند دهه هم دانشمندان به طور عمده هنوز به ابداع و ارائه روابط جدید تعیین فاصله زهکشها معطوف بود در دهه ۱۹۷۰ همزمان با پیشرفت بشر در زمینه کامپیوتر حل عددی روابط ریاضی بیش از پیش مرسوم شد و شاید بتوان گفت که در اوایل دهه ۱۹ه۸۰ بود که اولین مدلهای زهکشی ابداع شد و در دهه ۱۹۹۰ توسعه بیشتری یافت بطوریکه شاید بتوان این دهه را دوره تدوین و پردازش مدلهای ریاضی زهکشی به حساب اورد