سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر مقامی – مدیر گروه حقوق دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر اصفهان

چکیده:

دولت ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ حقو ق دریاها را امضا کرده اما از تصویب آن امتناع نموده است . در این مقاله برخی تردیدهای حقوقی ایران نسبت به کنو انسیون مزبور در آثار و گفتار صاحب نظ ران سیاسی و حقوقی درباره دلایل عدم تصویب کنوانسیون مورد بررسی قرار می گیرد. این تردیدها مستقیماً مربوط به مسا ئل حقوقی خلیج فارس و حضور نظامی بیگانگان در منطقه است و عبارتند از موضوع حلّ اجباری اختلافات اعضای کنوانسیون بخصوص در اختلافات ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه، موضوع عبور کشتی های نظامی از دریای سرزمینی و نیز مسأله عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی و نهایتاً موضوع تحدید حدود مناطق دریایی . به نظر می رسد هیچ یک از این چهار موضوع، آنقدر جدی نیست که ایران را از عضویت در کنوانسیون بازدارد اما پیوستن به کنوانسیون باید همراه با صدور اعلامیه های تفسیری مناسب و اعمال حق شرط بر روشهای اجباری حل اخ تلاف مندرج در کنوانسیون طبق شرایط استثنائات اختیاری باشد.