مقاله نگرانی های زنان یائسه از فرآیند یائسگی: یک تحقیق پدیدار شناسی در شمال غرب ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۳۲۱ تا ۳۳۰ منتشر شده است.
نام: نگرانی های زنان یائسه از فرآیند یائسگی: یک تحقیق پدیدار شناسی در شمال غرب ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یائسگی
مقاله پدیدارشناسی
مقاله ون مانن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکیمی سویل
جناب آقای / سرکار خانم: سیمبر معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی تهرانی فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یائسگی، پدیده زیست شناختی پیچیده ای است که توسط عوامل فیزیولوژیک و اجتماعی – فرهنگی احاطه شده و همین باعث می شود زنان، نگرانی های منحصر به فردی را تجربه کنند. هرچه علائم و نشانه های یائسگی بیشتر و تلقی زنان از این رویداد منفی تر باشد، نگرانی های آن ها بیشتر خواهد شد. هدف از انجام این مطالعه، درک نگرانی های تجربه شده زنان یائسه بود.
این مطالعه کیفی، با رویکرد پدیدار شناسی با استفاده از روش ون مانن در شهر تبریز انجام شد. ۱۸ زن یائسه واجد شرایط، از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه عمیق فردی قرار گرفتند. مصاحبه ها ضبط و تایپ و با استفاده از روش تحلیل تماتیک با نرم افزار MAX-Q-DA 10، تحلیل گردید. تحلیل درون مایه ای (Thematic analysis)، ۴ نگرانی عمده را در زنان یائسه نشان داد: «ناتوانی»، «پیری»، «طرد» و «بروز اختلال در سلامت».
با توجه به نگرانی های زنان، ایجاد برنامه های آموزشی برای اعضای خانواده جهت حمایت از زنان یائسه و ایجاد زیر ساخت مناسب برای سالمندان، باعث کاهش نگرانی زنان این گروه سنی در مورد آینده خود شده و دوران یائسگی، راحت تر سپری می گردد.