سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس رئیسی – مهند سنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیتم ها) دانشگاه علم و فرهنگ تهران

چکیده:

تغییر و تحول فرایندی دینامیکی است و اتفاقی یکباره نیست. جهان در حال تغییر و تحول است. سازمانهای متعددی با ضرورت تغییر مواجه اند. به علت دینامیکی بودن این رخداد، درک و کنترل آن مشکل است. به علت این پیچیدگی، تشخیص جهت مناسب تغییر، کار ساده ای نیست. تغییر در سازمان ها و جوامع انسانی کاری جمعی و گروهی است و در جهت صحیح برای بقا و پیشرفت ضروری است. بنابراین درک تغییر در سازمانی که سیستم زنده می دانیم، به این معناست که باید بر پاراداکس اقتدار و استقلال غلبه نمائیم. پیرامون تغییرات در سازمان به طور معمول ه مراه با چالش هایی است، این چالش ها مجموعه ای از نیروهای محدود کننده اند که در اغلب اقدامات تغییر بروز می کند. معمولاً نمی توان با کار سخت تر بر نیروهای محدود کننده غلبه کرد بلکه با مهندسی این فرآیند و آگاهی از چالش ها می توان در تغییری که در سازمان ایجاد شد کنترل و اداره نمود. سازمانی که بتواند تغییرات مناسب را کشف کند و فرا بگیرند و آن را در خود به وجود بیاورند، موفق و پیش رونده اند و با مهندسی فرآیند می تواند تغییر ایجاد شده را مدیریت کند و راهکارهای مقابله با چالش های بوجود آمده را بکار گیرد.