مقاله نگاه دیگرگونه مولانا به مساله جبر و اختیار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸- بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۸۷ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: نگاه دیگرگونه مولانا به مساله جبر و اختیار
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جبر
مقاله اختیار
مقاله جبر چو جان
مقاله کثرت گرایی
مقاله وحدت گرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادبه اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جبر و اختیار از مسائل مهم کلامی- دینی است که در عرفان و فلسفه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با پذیرش جبر، معمای مسوولیت انسان و معمای خلق گناه از سوی خدا مطرح می شود و با قبول اختیار (تفویض) معمای محدود شدن قدرت خدا و استثناپذیری، قانون استثناناپذیر علیت چهره می نماید.
متکلمان، فلاسفه و عرفا، هر یک با معیارهای خود کوشیده اند به حل معماها نایل آیند.
مولانا با نگاهی دیگرگونه به موضوع: اولا بیان می کند که جبر و اختیار چونان هر مساله فلسفی دیگر جدلی الطرفین و بحث درباره آن پایان ناپذیر است؛
ثانیا نشان می دهد که به لحاظ عملی، هر دو مساله مورد نیاز انسان است و انسان برحسب نیاز خود گاهی بدین و گاهی بدان روی می آورد؛
ثالثا چون مساله را از منظر کثرت گرایی یا دوگرایی می نگرد، چونان یک فیلسوف خردگرای آزاداندیش به تبیین و توجیه اختیار می پردازد و چون از منظر یک گرایی (وحدت گرایی) به موضوع می پردازد، همانند هر عارف وحدت گرا در برابر خود جبری می بیند که عین اختیار و برتر از اختیار است و بر آن نام «جبر چو جان» می نهد.