مقاله نگاه جامعه شناختی به تصویر زن ایرانی در تبلیغات تلویزیونی در شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۹۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: نگاه جامعه شناختی به تصویر زن ایرانی در تبلیغات تلویزیونی در شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگهی های تلویزیونی
مقاله تصویر رسانه ای زن
مقاله جامعه شناسی زنان
مقاله زن در رسانه ملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصلحی جنابیان نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: وارسته فر افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی عابدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از آینه های بازتاب دهنده تغییرات یک جامعه رسانه های جمعی کشور و به ویژه تلویزیون است. از این رو بررسی تصویر زن در تلویزیون می تواند معیاری برای ارزیابی تلقی جامعه از زن و نیز میزان اثرگذاری زنان در فعالیت های آن جامعه باشد. از این رو تحقیق حاضر با تمرکز بر آگهی های بازرگانی تلویزیون به این مساله پرداخته است که «تصویری که از زن ایرانی در تبلیغات تلویزیونی مطرح می شود دارای چه ویژگی هایی است؟» برای این منظور با تحلیل محتوای این تبلیغات به بررسی چگونگی حضور زن در زمینه هایی مانند فعالیت های شغلی، نقش در خانواده، نوع محصول و زمینه تبلیغ پرداختیم. نتایج نشان داد که زن ایرانی غالبا در نقش همسر و زن خانه دار در منزل دیده می شود و در عرصه های صنعت و سازندگی نقش زیادی ندارد و در آموزش عالی هم اثری از او دیده نمی شود. چنین یافته هایی با واقعیت های جامعه امروز ایران و حتی با سایر برنامه های تلویزیونی تضاد دارد. در پاسخ به این ناسازگاری ها محققان دلایلی را مطرح ساخته اند همچون: ۱) اعتبار محصولی که توسط مردان تبلیغ می شود از جنبه روانی تحت تاثیر جنسیت قرار می گیرد، ۲) محدودیت های نظارت سبب می شود که تبلیغ سازان از زنان استفاده نکنند، ۳) تصویر خود تهیه کنندگان تبلیغات از زنان منطبق بر واقعیتهای جامعه نیست.