سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد نظری پور – استادیارگروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردستان
سودابه توت زاری – دانشجو کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
اعظم بختیاری – دانشجو کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

این مقاله با مبحت حسابداری وحسابرسی محیط زیست سر و کار دارد .سعی شده است در این مقاله چارچوب مفهومی وکاربرد های حسابداری محیط زیست مشخص گردد .برای این منظور تمایزی روشن بینجنبه های فیزیکی و پولی حسابداری محیط زیست برقرار گردیده است .در نهایت سعی در نشان دادن نحوه ی برخورد باهزینه هاوگزارشگری زیست محیطی شده است.