سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا وطن پور – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده:

شاید بتوان جرم ورود وخروج کالای قاچاق وعوارض امنیتی ناشی ازاین پدیده که به دست قاچاقچیان با عبور ازمرزهای خاکی آب و هوایی صورت میگیرد را یکی از مهمترین مشکلات کنونی مرزبانان و مرزنشینان کشور به شمار آورد دراین مقاله سعی شده است عمده ترین عوامل امنیت زدای اقتصادی فرهنگی و اجتماعی قاچاق و نقش مرزها درشکل گیری و استمرار این عوامل و نیز برخی از مهمترین تاثیرات ضدامنیتی آن که درپیوند اساسی با مساله مرز اعم از مرزنشینی و مرزبانی قابل ارزیابی است به اجمال مورد بررسی قرارگیرد.