سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدامیرمحمد مرتضویان – استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده تغذیه و صنایع غذایی

چکیده:

پروبیوتیک ها(probiotics) میکروارگانیسم های زنده ای هستند که اساسا با فعالیت های زیستی در روده و حفظ توازن فلور میکروبی سودمند و مضر، اثرات سلامت بخش برای میزبان (حیوان و انسان) دارند. بر هم خوردن این توازن در اثر عواملی همچون سالخوردگی، رژیم نامناسب غذایی، تنش، کم خوابی و در معرض پرتوهای رادیواکتیو بودن به ایجاد انواع بیماری ها منجر می شود. پری بیوتیک ها (prebiotics)، ترکیبات هضم ناپذیر یا هضم پذیر اندک در برابر آنزیم های گوارشی بدن انسان (اساسا ترکیبات الیگوساکاریدی) هستند که رشد و/ یا فعالیت میکروارگانیسم های پروبیوتیک را به طور انتخابی تحریک می کنند. سین بیوتیک ها (synbiotics) به طور توام دارای پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها هستند. کاربرد توام دو عامل یادشده با هدف ایجاد هم افزایی (synergy) در اثرات سلامت بخش آن ها صورت می گیرد. فرآورده های پروبیوتیک، پری بیوتیک و سین بیوتیک از جمله فرآورده های غذایی فراسودمند (functional foods) به شمار می آیند.