سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا حاجی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
سعید جوری زاده – مدیر گروه پژوهشی علوم زمین راهبر
فاطمه معصومی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان
زینب محمدی – عضو گروه پژوهشی علوم زمین راهبر

چکیده:

درایران از دیرباز معماری برمبنای عوامل محیطی از جمله اقلیم استوار بوده است اگر به معماری بناهای سنتی و باستانی ایران درهر نقطه بنگریم به تیپهای مختلف برمی خوریم که معماری ان منبعث از همین اصل است فی المثل از یکسو به تیپ خاص معماری در مناطق مرطوب شمالی را داریم و از سوی دیگر به معماری کهن بناهای یزد با اقلیم گرم وخشک برمی خوریم دراین مطالعه که به منظور ارائه ضوابط راحی بافت ساختمان های مسکونی شاهین شهر با توجه به خصوصیات اقلیمی انجام گردیده است آمار اتخاذ شده از ایستگاه پالایشگاه اصفهان شرق اصفهان مورد بررسی قرارگرفت و سعی به عمل آمد تا حتی المقدور میکروکلیمای منطقه مورد شناسایی قرارگیرد تا با تکیه بر امکانات معماری بتوان به کمک عوامل اقلیمی محیطی راحت و با صرفه ایجاد نمود.