سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد فرزانه – دانشجوی تحصیلات تکمیلی،دانشگاه سیستان و بلوچستان
امین بهزادمهر – دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

یکی ازمهمترین چالشهای مرتبط با کاربرد نانوسیالها درصنعت مساله پایداری نانوسیال می باشد تاکنون روشهایی درجهت پایداری نانوسیال ها صورتگرفته و روشهای متفاوتی معرفی شدهاست که یکی ازروشهای متداول برای تامین پایداری نانوسیال ها استفاده ازجاذب های سطحی پلیمری می با شد نانوذرات دریک محیط سیال مایع تحت تاثیر نیروهایی که ازجمله مهمترین آنها میتوان به نیروی برونین نیروی ترموفورز نیروی درگ و نیروهای سطحی DLVO اشاره کرد قرار دارند این مقاله درصدد است با حل تحلیلی نیروهای وارد برنانو ذرات پوشیده شده توسط زنجیره های پلیمری دراینچنین محیطی به بررسی انرژی جنبشی این نانوذرات و همچنین انرژی ناشی از بارهای سطحی DLVO برروی کلوخه شدن نانوذرات پرداخته و تاثیر آ«ها را برروی پایداری نانوسیالها بطور کیفی نشان دهد اثرپارامترهایی نظیر دمای نانوسیال و گرادیان دمایی موجود درجریان سیال برروی پایداری و یا کلوخه شدن نانوذرات مورد مطالعه قرارمیگیرد.