سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مژگان سهرابی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی محیطزیست آلودگیها، دانشگاه آزاد اس
زهرا بیگ محمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی محیطزیست آلودگیها، دانشگاه آزاد اس
الهه علافچی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی محیطزیست آلودگیها، دانشگاه آزاد اس

چکیده:

نانو و نانو تکنولوژی از مباحث به نسبه جدید به حساب میآیند و غیر از زمینه پزشکی و مهندسی، کالاهای جدید با کاربردهای متفاوت بهرهمند از فناوری نانو، حتی در زندگی روزمره ما وارد شدهاند. به طور خلاصه نانو تکنولوژی به معنیانجام مهندسی مواد در ابیاد اتمی- ملکولی و ساخت موادی با خواص کاملاَ متفاوت در ابعاد نانو است . مصارف متفاوت پششکی، داروهای مؤثرتر،… صرفهجویی اقتصادی، صرفهجویی در زمان، افزایش کیفیت محصول با هزینه کمتر و در نتیجهافشایش کیفیت و استانداردهای زندگی، ایجاد زندگی سالم، کاهش وابستگیهای اقتصادی به سایر تکنولوژیهای پیشرفته ،افزایش درآمدهای ملی و… از جمله فوایدی است که میتوان برای این تکنولوژی نام برد. اما آیا این مواد با این ابعاد و با کاربرد رو به رشد در مصار متفاوت ضرری را متوجه محیط زیست و سلامت انسان نمیکند؟ در این مقاله سعی بر آن است تا با برشمردن فواید این تکنولوژی، مضرات این مواد را نیز مورد توجه و تأکید قرار دهیم و به ارائه راهکارهایی برای مدیریت پسماندهای آن بپردازیم.