سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یونس بادآور نهندی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه حسابداری، تبریز، ای
هادی رنجبری – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،
حسین بارانی بناب – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، ایران
صالح الدین قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایرا

چکیده:

جهت گیری تجارت به سمت اقتصاد جهانی، احساس نیاز به گرایش سمت استانداردهای حسابداری جهانی را تقویت کرده است. دو تصمیم اخیری که توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار ایالات متحده اتخاذ گردیده است، تأثیر عمده ای بر هماهنگی استانداردهای امریکا با استانداردهای حسابداری بین المللی داشته است. در مورد کشورهای دیگر مخصوصاً کشورهای در حال توسعه، به جای واژه هماهنگی باید از واژه دنباله روی، از منافع طلایه داران این امر استفاده نمود. ن قش رهبری ا یالات متحده امریکا در تدوین استانداردها از اول دوران حیات رشته حسابداری تا به امروز انکار ناپذیر می باشد. چنانچه برای تدوین یک استاندارد حسابداری، متولیان این امر در اقصی نقاط دنیا، ابتدائاً ترجمه استانداردهای ح سابداری ایالات متحده امریکا را بررسی کرده و بعداً آنها را تعدیل می نمایند، و نباید این امر را نکوهش نمود، چون، از جنبه هایی مختلف صرفه جوی های جدی به همراه دارد. ولی اصل مطلب اینجاست که آیا احتمال این موضوع را نمی توان داد که : ممکن است در طول تاریخ و هم اکنون، تعداد زیادی از اقتصادها به صورت ناخودآگاه، به عده قلیلی از ساختارهای اقتصادی، امتیازات اقتصادی رایگان بدهند؟ آیا این امکان وجود ندارد که : حسابداری نیز مانند بسیاری اهرم های دیگر توانایی تبدیل گشتن به ابزار استثمار قدرتهای بزرگ را دارا است؟ پس راهکار مرتفع ساخت این موضوع چه می تواند باشد؟ این مقاله به صورت کلی این موضو, را بررسی کرده و اشاره دارد که اجتناب از جهانی سازی استاندارها، برای اقتصادها و قدرت های کوچک، امکان عملی ندارد. اما کمترین کاری که متولیان این امر در کشورهای مختلف، می توانند انجام دهند، مطالعه همه جانبه وضعیت کشور از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و جنبه های مختلف دیگر می باشد که برای هر کدام از زمینه ها، کارشناسان امر گرد هم آمده و با برگزاری سمینارهای تخصصی، استانداردهای کشور خود را با استانداردهای بین المللی، چنان هماهنگ کنند که منافع ملی کشور خود را در دراز مدت به نحو احسن تأمین نماید.