سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشاد فائزی رازی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

مقاله حاضر موضوع نظریه های زود گذر و غیر کلاسیک را در مدیریت از طریق رهیافت پویایی شناسی های سیستم مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به این که طی دو دهه اخیر چهار مد زود گذی مدیریت کیفیت فراگیر TQM مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار BPR ، سازمان یادگیرنده LO و مدیریت دانش KM چهار کلمه شعاری مورد استفاده توسط مشاهیر ، مشاوران ، مجلات و دانشگده های مدیریت بوده است لذا این چهار مورد از طریق پویایی شناسی های سیستم مورد مطالعه قرار گرفته است. سیستم مورد مطالعه مقالات چاپ شده در چهار حوزه مدیریت کیفیت فراگیر ، مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار ، سازمان یاد گیرنده و مدیریت دانش در دو پایگاه داده EBSCO و WOS طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ با استفاده از مدل باس اصلاح شده می باشد. نتایج حاصل از مدل باس اصلاح شده مبین این موضوع است که چهار مد زود گذر مورد مطالعه در مقاله حاضر رشدی S شکل داشته و به ترتیب جایگزین یکدیگر شده اند.