سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی خوشه چرخ آرانی – مدرس دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

چکیده:

کتاب ارزشمند قابوس نامه معروف به «النصیحه» اثر عنصرالمعالی است که علاوه بر اطلاعات وسیع و معلومات ژرف از جهت نثر ساده و شیوه ی دل انگیز و لطف ذوق و حسن تعبیر نویسنده قابل توجه است. ایان کوشیده است با بیانی ساده و موجز و به دور از هر گونه ترادف، سجع و اطناب و با کلامی روان و طبعی لطیف، فصیح و سلیس در قالب کتاب ماندگار با موضوع حکمت، اخلاق و تعلیم مخاطبان را به فضایل دعوت واز رذایل باز دارد. در این مقاله به عنوان «نگاهی سبک شناسانه به نثر قابوس نامه» پس از بیان وضع نثر در قرون پنجم و ششم به بررسی ویژگی های نثر مرسل پرداخته و آثار مشهور منثور در قرون یاد شده ذکر و در پایان اختصاصات سبکی، نوادر لغات، ترکیبات و افعل و … قابوس نامه همراه با شواهد مثال ذکر گردیده است.