سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا طبیبی – استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه ف

چکیده:

گشویند (۱۹۸۴) دیسلکسیا را موهبتی مطرح می کند که حاصل ترشح نامعمول هورمون تستوسترون در دوران جنینی است. بر اساس نظر او، ترشح بیش از حد هورمون تستوسترون در دوران جنینی رشد نیمکره راست مغز را تسریع و رشد نیمکره چپ را به تأثیر می اندازد. تأخیر در رشد نیمکره چپ مغز منجر به اختلالات خاص یادگیری، دیسلکسیا می شود، در حالیکه نیمکره راست آنها پیشرفت هاست. سوال مطرح می شود که آیا کودکان دیسلکسیا در فعالیتهای مربوط به نیمکره راست مغز برتری دارند؟