سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدحسین یکتایی – عضو هیئت علمی دانشگاه قم
یاسر اکبری – دانشجوی ارشد نرم افزار دانشگاه علوم و تحقیقات ساوه
زهرا زادی مقدم – کارشناس ریاضی کاربردی دانشگاه مازندران

چکیده:

ترجمه ماشینی، موضوع پژوهشی مهمی در حوزه پردازش زبان طبیعی است . مطالعات گستردهای با روش های گوناگون در زبانهای زنده جهان انجام شده است. نتایج خوب بودند، ولی کارآمد و فراگیر نبودند. نیاز به ارتباطات فراوان وسریع بین مردم جهان با زبانهای طبیعی متفاوت آشکار است. مردم برای امور اقتصادی، سیاسی، علمی، اعتقادی و اجتماعی به ترجمه نیاز دارند. بنابرین فعالیت در ترجمه ماشینی می تواند راهگشای این مباحث باشد. این مقاله به بیان مسائل محوری پیش رو در ترجمه ماشینی، می پردازد. و با توصیف کارهای انجام گرفته، به محققان پردازش ماشینی برای رفع موانع موجودکمک کرده و راه حلهای مطلوب را بررسی می کند. و راه را برای بکارگیری این تکنولوژی در زبان فارسی را بررسی می کند