سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یاسر بشیربنام – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، بناب، ایران

چکیده:

سرعت تغییرات محیط و پیشرفت، جو رقابتی شدیدی را ایجاد کرده است. سازمان ها برای رسیدن به سطح بالای دانش و اطلاعات و نیز دستیابی به نیروی ستادی دانا با قدرت تصمیم گیری به منظور زنده ماندن در این میدان تلاش می کنند؛ آن ها نیازمند کارکنان توانمندی هستند که نقش کاملاً مؤثری را در افزایش بهره وری سازمان به واسطه حسن مسئولیت، قوه ابتکار، اعتمادبه نفس، حس تعلق به سازمان، توانایی کار تیمی با کارکردهای خوب ایفا کنند. نوع تحقیق حاضر مروری بوده و از بعد هدف نیز چون به ارائه راه حل کاربردی پرداخته شده تقریباً می توان گفت کاربردی است و از حیث روش در جایگاه یک تحقیق توصیفی می باشد. در این تحقیق، هوش سازمانی با یک نگاه کل نگر و همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته و سعی گردیده که مسیر تحقیقات را برای سایر محققین هموارتر سازد و به عنوان یک نقشه راه، استراتژیست های سازمان را در راهبری و هدایت سازمان یاری نماید.