سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

خسرو سینا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

درکنار تاریخ عینی یا مادی هر ملت که بشرح مقدرات و سرگذشتهای او می پردازد و در پی تشریح مداوم وقایع و کشف علل آنها است مجموعه ای از واقعیات نیز وجود دارد که کیفیت ذاتی و شخصیت آن ملت را آنگونه که در معتقدات مذهبی و در ادبیات او یعنی در مایملک معنویش منعکس است مشخص می نماید و این همانتاریخ ذهنی یا معنوی آن ملت است این دو سلسله واقعیات درتحول یک ملت به موازات هم بسط و گسترش می یابند و هرکدام برای ناظری که بخواهد درک کامل و روشنی نسبت به موضوع مطالعات خود داشته باشد ارزش فوق العاده ای دارند.