سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد فلاح نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
علی جانعلی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده:

همگام با توسعه یادگیری الکترونیکی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، موضوع ارزشیابی و اعتبار سنجی برای تضمین کیفیت فرایند یاددهی و یلدگیری، توجیه اجرای برنامه ها، لزوم تامین الزامات و استاندرادهای مورد نظر برای طراحی و درنهایت توسعه پیاده سازی یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی اهمیت می یابد. در این راستا مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی سازمانی و برنامه ای یادگیری الکترونیکی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران انجام گرفت. در این مطالعه تمرکز اصلی روی هشت بعد یادگیری الکترونیکی شامل امور سازمانی، مدیریت فناوری، جنبه های آموزشی، طراحی محیط ارائه، خدمات پشتیبانی، ارزشیابی، و ملاحضات اخلاقی و حقوقی که از سوی کارشناسان و محققین خبره در زمینه اموزش مجازی ارائه شده، می باشد که با نگاهی تحلیلی و بررسی بر روی یک مورد مطالعاتی انجام شده است. با توجه به مطالعه صورت گرفته ، یافته ها حاکی از آن است که دانشگاه ها در ابعاد «طراحی محیط ارائه» ، « جنبه های آموزشی»، «مدیریت» و «امور سازمانی» به ترتیب وضعیت بهتری دارند و در ابعاد «ارزشیابی» ، «فناوری» ، «ملاحظات اخلاقی و حقوق» و «خدمات پشتیبانی» نسبت به سایر ابعاد وضعیت چندان مناسبی ندارد.