سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جمیله جمالی زواره – دکتری محیط زیست،گروه محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
محمد علیزاده – کارشناس ارشد محیط زیست

چکیده:

امروزه افزایش جمعیت، بشر را نیازمند تأمین مواد غذایی بیشتر کرده است. در پی انجام فعالیتهای کشاورزی برای تولید مواد غذایی حجم زیادی از ضایعات وارد محیط شده به گونه ای که سوء مدیریت آن مشکلات زیست محیطی و بهداشتی زیادی را گریبانگیر بشر می سازد. با داشتن برنامه ای مدون و ساز و کار مناسب در جهت برنامه ریزی و کسب تکنولوژی های مناسب می توان ضایعات بخش کشاورزی را به مواد با ارزشی تبدیل کرد و گامی نو در جهت شکوفایی اقتصاد کشاورزی و به طور کلی بخش کشاورزی برداشت.در طبقه بندی پسماندهای کشاورزی بخشی به پسماندهای ویژه و خطرناک اختصاص دارد که با توجه به اهمیت و اثرات آنها بر محیط زیست در این تحقیق به آنها پرداخته شده است.در این تحقیق ضمن معرفی پسماندهای خطرناک کشاورزی نسبت به بررسی ساختار قانونی مدیریت پسماند ای خطرناک کشاورزی پرداخته می شود