سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهاب حسن پور – کارشناس ارشد راه و ترابری مدرس گروه عمران دانشگاه آیت ا… العظمی بروجردی
احسان شیرازی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری
سیدرامتین باقری – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

با گسترش زندگی ماشینی و افزایش روزافزون ترافیکدرشهرها و جاده ها درنیم قرن اخیر درمقابل فواید اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابجایی کالا و مسافر متاسفانه برتعداد و شدت تصادفات ترافیکی افزوده شده و ضایعات جانی ومالی ناشی از این تصادفات بارسنگینی برجامعه بشری تحمیل می کند به گونه ای که میزان تصادفات عابرپیاده تلفات و جارحات درسالیان اخیر بخش قابل توجهی از تصادفات رانندگی را به خود اختصاص داده استدرایران بیش از ۳۰ درصد تصادفات و نیز ۲۳ درصد تلفات رانندگی را عابران پیاده تشکیل میدهند دراین تحقیق با بررسی و تحلیل آمار تصادفات عابران پیاده درایران و سایرکشورهای جهان می توان جایگاه ایمنی عابران را درایران شناسایی نموده و درنتیجه با ارزیابی نقاط قوت و یا ضعف ایمنی عابران راه کارهای مناسب را جهت ارتقا میزان ایمنی عابران بکارگرفت.