سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا حاتمی – دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
مهدی حاتمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

چکیده:

شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان درچارچوب سیستم یکپارچه IMS سیستم مدیریت اطلاعات موفق به اخذگواهی نامه )ISO9001:2000 سیستم مدیریت کیفیت OHSAS18001 ایمنی وبهداشت حرفه ای ISO14001:2000 زیست محیطی می باشد هدف ازاستقرار سیستم مدیریت ایمنی فرایند دراین واحد فرایندی به منظور دستیابی به بهبود عملکرد واحد و ایمنی هرچه بیشتر پرسنل است که ازطریق اطلاعاتی درخصوص تجزیه و تحلیل خطرات موجود درفرایند دسته بندی نواحی خطرناک سیستم های ایمنی تکنولوژی فرایند تجهیزات فرایند – مخاطرات مواد شیمیایی – اطلاعات مربوط به واکنش ها و مشارکت گرفتن از کارکنان مشغول به کار درواحد فرایندی برای پیشرفت برنامه های ایمنی فرایند و شناسایی خطرات حاصل می شود این سازمان فرایندهای خود را جهت مدیریت مسائل زیست محیطی و ایمنی و بهداشت و ایمنی به همراه مسائل کیفی شناسایی نموده است و برای هرفرایند شناسایی شده شاخصهای عملکرد جهت پایش شاخصهای کیفی و زیست محیطی فرایندها به منظور هدف گذاری و پایش مستمر آنها توسط مالکین فرایند جهت دستیابی به اهداف تعریف شده است که نتایج به دست آمده با جمع بندی نتایج ممیزی داخلی و خارجی سیستم های مدیریتی درجلسات منظم بازنگری مدیریت مورد بررسی قرارمیگیرد.